Τηλέφωνο: xxxx


 Παξοί

Αρχική

Translations:

 

Καλώς  Ήρθατε

στην σελίδα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παξών.

Ο σκοπός συστάσεως της Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παξών είναι:

  • η προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής
  • η προστασία της υγείας των κατοίκων του Δήμου
  • η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
  • ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

 

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παξών περιλαμβάνουν:

  1. τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, και την εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης
  2. τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και την εκτέλεση έργων αποχέτευσης
  3. τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και την εκτέλεση έργων Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν και στις τρεις δραστηριότητες κυρίως στις λειτουργίες των δικτύων και της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, και κατά ένα υψηλό ποσοστό είναι αμοιβές προσωπικού.

Τα έσοδα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παξών σχετίζονται, κυρίως με τα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στα έσοδα επίσης συγκαταλέγονται και τα τέλη σύνδεσης νέων παροχών για ύδρευση και αποχέτευση.