Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Παξών

Ο Λογαριασμός σας Τώρα και Ηλεκτρονικά!

Έχετε Πρόσβαση από Κάθε Τύπο Συσκευής

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Οι Υπηρεσίες Ύδρευσης Δήμου Παξών

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

Εφόσον έχετε ηλεκτρονικό υδρόμετρο, μπορείτε να δείτε στοιχεία που αφορορούν την κατανάλωση και τον λογαριασμό σας πηγαίνοντας στην σελίδα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Θα πρέπει πριν να έχετε κάνει εγγραφή στην υπηρεσία και να συνδεθείτε. Για την εγγραφή θα σας ζητηθoύν στοιχεία από ένα πρόσφατο λογαριασμό σας. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για την πιστοποίησή σας και την δική σας διασφάλιση.

Διαχείριση Μετρητών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς και άλλων ακινήτων (π.χ. οικία, εξοχικό, επιχείρηση) ή για να ακυρώσετε την πρόσβαση στους λογαριασμούς κάποιου ακινήτου (εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης) μεταβείτε στην οθόνη Διαχείριση Μετρητών.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλλεται ηλεκτρονικά αιτήσεις για τον έλεγχο του υδρομέτρου σας και την αλλαγή του πηγαίνοντας στην σελίδα ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας Άμμεσα!

ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρακτικός Οδηγός

Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. H αλόγιστη χρήση μειώνει απειλητικά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουμε συνήθειες και τρόπο ζωής.

Στη σχετική ιστοσελίδα παρουσιάζεται ένας οδηγός με πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης νερού στο σπίτι, το σχολείο, τη γεωργία και τη βιομηχανία καθώς και συμβουλές επιλογής του κατάλληλου εξοπλισμού.

Εφαρμογή υπολογισμού κατανάλωσης νερού

Ένας πρακτικός και εύκολος οδηγός για να υπολογίσετε με ακρίβεια την κατανάλωση νερού που κάνετε σε εβδομαδιαία βάση.

Απαντώντας σε μερικές απλές ερωτήσεις όπως τον αριθμό ατόμων από τα οποία αποτελείται η οικογένειά σας και άλλα στοιχεία για της συνήθειες κατανάλωσης νερού έχετε μια εκτίμηση για το πόσο νερό καταναλώνετε που θα σας βοηθήσει στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης