Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Παξών

Ο σκοπός της Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Παξών είναι:

  • η προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής
  • η προστασία της υγείας των κατοίκων του Δήμου
  • η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
  • ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, και την εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης
  • τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και την εκτέλεση έργων αποχέτευσης
  • τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και την εκτέλεση έργων Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν κυρίως τις λειτουργίες των δικτύων και της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, και τα έσοδα σχετίζονται με τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι Άνθρωποι που σας εξυπηρετούν

χχχχ

Γενικός Διευθυντής Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παξών

χχχχ

Υπάλληλος Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παξών

Η Διαδικασία Εξυπηρέτησης

Εγγραφείτε.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το site (εφόσον έχετε ηλεκτρονικό υδρόμετρο) θα πρέπει αρχικά να εγγραφείτε. Έχετε πρόχειρο ένα πρόσφατο λογαριασμό και επισκεφτείτε την σελίδα "Εγγραφή".

Ενημερωθείτε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την κατανάλωση και τους λογαριασμούς σας από την σελίδα ¨ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ". Επίσης μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες που αφορούν το υδρόμετρό σας και να ζητήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις σε περίπτωση υπέρβασης ορίων κατανάλωσης από την σελίδα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ".

Εξυπηρετηθείτε

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις για τον έλεγχο ή αλλαγή του ηλεκτρονικού υδρομέτρου σας και να παρακολουθήσετε την πορεία εκτέλεσής τους από την σελίδα "ΑΙΤΗΣΕΙΣ"

Εγγραφή
Ενημέρωση
Εξυπηρέτηση